O firmě

Na začátku února 2018 jsme otevřeli v Krnově pohřební ústav Memories. Reagovali jsme na novelizaci zákona o pohřebnictví a tak se nám podařilo otevřít službu podle nových pravidel a standardů, jako vůbec první jsme získali provozní řád schválený Krajskou hygienickou stanicí.

Nabízíme komplexní pohřební  služby po celé České republice. Máme veškeré své vybavení potřebné k úkonům péče o zemřelé. Majitel získal po studiu diplom k vykonávání vyššího hygienického zaopatření a balzamace zemřelých, specializuje se na rekonstrukce zemřelých po nehodách, úrazech a po pitvě.

Máme své vlastní chladící a mrazící zařízení a schválený balzamační sál.

Pravidelně se účastníme mezinárodních pohřebních veletrhů, neustále se snažíme vylepšovat naše služby. Naši zaměstnanci mají 15 letou praxi v oboru.

Vnímáme svou práci jako poslání připravit nebožtíka na poslední cestu tak, aby vše proběhlo důstojně. Pro pozůstalé je samotný odchod blízkého krizovým okamžikem , je na nás jim co nejvíce pomoci a ulehčit v dané situaci...