Aktuální informace k péči o zemřelé s COVID – 19

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a různým spekulacím

ohledně péče o zemřelé vydává pohřební ústav MEMORIES toto prohlášení:

 

Všechny zemřelé osoby s COVID -19 připravujeme na poslední rozloučení tak, aby byla zachována veškerá jejich důstojnost. Díky našemu technologickému vybavení s virucidními účinky můžeme zemřelého po vyšším hygienickém zaopatření obléct, uložit do rakve (bez vaku) a otevřít k identifikaci či vystavit pro pozůstalé.

 

Pozn.: Některé pohřební služby tvrdí pozůstalým, že zemřelá osoba s COVID- 19 musí být pohřbena ve vaku a nesmí se otevřít rakev.

Zemřelého nechtějí upravit a obléct.

 

 

Žádné takové nařízení, nebo zákaz nebyl vydán!!! 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Petr Kelner

                                                                                                                                                           Pohřební ústav MEMORIES   

  


 

Pietní místnost MEMORIES

 

U příležitosti 2. výročí otevření p. ú. MEMORIES vám chceme představit NOVINKU, která prokazuje náš závazek k trvalému zlepšování poskytovaných služeb.

Otevřeli jsme vlastní malou pietní místnost, ve které se pozůstalí mohou se svým blízkým rozloučit v úzkém kruhu rodinném. Nabízíme tak možnost důstojného rozloučení v naprostém soukromí s kapacitou 12 míst k sezení. Pietní akt může proběhnout bez obřadních náležitostí, ale i standardně včetně hudby, prezentace fotografií či videonahrávky.

Naším záměrem je trvale vyvíjet maximální úsilí k poskytování vysoce kvalitních a profesionálních služeb, které povedou k zvyšování míry spokojenosti našich zákazníků.

 

„Rozšiřování služeb vnímám jako poděkování všem těm, kteří se doposud na náš pohřební ústav s důvěrou obrátili. Nesmírně si vážím i pozitivních recenzí. Za celý kolektiv mohu říct, že nás to těší, ale je to i hodně zavazující. Proto se snažíme, aby vše bylo perfektní. Od přístupu personálu, kontaktu s pozůstalými až po bezchybně odvedenou práci a perfektně připravené prostory a vozidla.“  

Petr Kelner, majitel p.ú. MEMORIES

 


 

Vlastní chladící a mrazící zařízení 2019

 

Pohřební ústav MEMORIES od svého vzniku neustále pracuje na tom, jak zkvalitnit a rozšířit své služby. Chceme v oblasti pohřebnictví nabídnout komplexní péči nejen pozůstalým, ale i zemřelým osobám a využít k tomu nejmodernější metody a technologie.

Po roce a půl jsme opět o velký krok dál. Od 1. srpna 2019 máme v provozu vlastní moderní přípravnu na úpravu zesnulých osob s vlastním chladícím a mrazícím zařízením. Jsme tak jediná pohřební služba v Krnově, která má absolutní kontrolu nad zesnulou osobou. I přes různé překážky a předsudky našich spoluobčanů se nám to podařilo a jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum nad peticemi, které měly nesmyslně zabránit službě, která je pro všechny tolik potřebná.

K tomuto kroku nás vedlo hned několik skutečností. Město Krnov disponuje chladícím a mrazícím zařízením s tzv. přípravnou na Městském hřbitově. Toto zařízení ale mají společně pronajaty tři pohřební služby. Navíc zdejší místnost pro úpravu zesnulých osob je zcela nevyhovující.

A takové prostředí je pro nás nepřijatelné!

I po smrti je potřeba přistupovat k zesnulému s úctou a poskytnout mu péči na nejvyšší profesionální úrovni. Zakládáme si na důstojném zacházení se zemřelými a nadstandardní úpravě těla, kterou se snažíme provádět podle individuálních přání nejbližších pozůstalých. Proto je pro nás důležité, aby všechny tyto služby probíhaly v našich vlastních moderních zařízeních a pod přísnou kontrolou.

Proces úpravy zesnulé osoby je velmi náročný, ale našim cílem je, aby při vystavení zesnulá osoba vypadala přirozeně, jako ve spánku a nebyl to pro rodinu traumatizující zážitek. Taková úprava se nazývá vyšší hygienické zaopatření, na kterou je majitel p. ú. MEMORIES Petr Kelner certifikován. Tato moderní metoda zaopatření zesnulého je založena na speciální kosmetické a fyziologické úpravě celého těla zesnulého, především však obličeje a rukou. Zesnulý je připraven na obřad dokonale čistý a upravený, u nás se nikdy nestane, aby pod oblečením zůstaly skryty nitrožilní kanyly, inkontinenční pleny, cévky apod. To, co je jinde běžné, je pro nás nepřípustné!

Specializujeme se také na úpravu a rekonstrukci těl zesnulých osob při nehodách, po pitvě, apod.

Jsme si vědomi, že smrt a odchod blízkého člověka je ve společnosti stále tématem, kterému se většina populace ráda vyhne, ale dříve či později se v nějaké míře dotkne každého z nás. Našim posláním je nabídnout pozůstalým, aby se v tento bolestný okamžik mohli všichni zúčastnění důstojně rozloučit se svým milovaným zesnulým.

 

Pozn.: Výstav  zemřelého, neboli otevření rakve před nebo i během obřadu, provádí náš pohřební ústav v souladu se zákonnými předpisy České republiky.

 

       


 

NECROEXPO KIELCE 2019

Ve dnech 14.-16. června 2019 se účastníme mezinárodního pohřebního veletrhu v Kielcích . Vždy objevíme něco nového, čím můžeme vylepšit naše služby …

 

 

 


 

 

MEMENTO POZNAŇ 2018

Ve dnech 16- 17. 11. 2018 jsme navštívili mezinárodní pohřební veletrh v Poznani. Absolvovali jsme několik zajímavých workshopů. 

Neustále se snažíme vylepšovat naše služby a i tento veletrh byl pro nás inspirací .

 

 


 

SLOVAK FUNERAL 2018

Dne 10.11. 2018 jsme se zúčastnili dalšího pohřebního veletrhu v Trenčíně. 

 

 


 

 

BEFA FORUM 2018

 

Naše firma se zúčastnila významného veletrhu pohřebnictví BEFA FORUM 2018 v Německém Düsseldorfu. Bylo to pro nás velmi inspirativní, získali jsme mnoho důležitých kontaktů k možné spolupráci. Naším cílem je rozvoj pohřebního ústavu MEMORIES, chceme našim klientům nabízet ty nejkvalitnější služby.

     

 

 


 

POHŘEBNÍ VELETRH - Poslední cesta 2018

Tak, jako v každém oboru, tak i v pohřebnictví jde doba kupředu. Je mnoho novinek a možností, jak dělat věci jinak a lépe. Proto jsme se zúčastnili tohoto veletrhu, který nám byl velkou inspirací.