Hřbitovní služby

 

Kopání hrobů 

Stavění hrobek 

Otevírání a zavírání hrobů a hrobek

Vsyp na místě dle přání zákazníka

Přesyp poškozených uren 

Ukládání uren (s účastí i bez účasti )

Exhumace 

Kamenické práce - přípisy, nápisy nebo prodej celých hrobů

Úklid a údržba hrobů ( jednorázově i dlouhodobě )